Razba

Raznica je veľmi stará technológia, pochádzajúca od kovorytcov, ktorí ju využívali na značenie mincí a iných drobných predmetov. Do 20. storočia sa raznice vyrábali ručne, rytím do kovu. V dnešnej dobe sa na výrobe razníc podieľajú CNC frézy alebo lasery.
Najčastejšie sa táto technika používa pri potlači koženných alebo koženkových predmetov ako diáre, peňaženky, tašky, menu obaly. Ukážky potlače razbou, ktoré sme už realizovali nájdte tu.

Ukážky predmetov

PDF cenník 196.83 kB

Impression - Leather, wallets, keyrings, portfolios, belts

Number of pieces without foil with a foil
0 - 19 1,225 EUR 1,263 EUR
20 - 49 0,738 EUR 0,775 EUR
50 - 99 0,600 EUR 0,638 EUR
100 - 299 0,500 EUR 0,538 EUR
300 - 499 0,438 EUR 0,475 EUR
500 - 999 0,350 EUR 0,400 EUR
setup costs 0,000 EUR 0,000 EUR

Impression - Diaries, calendars, Leather, wallets, keyrings

Number of pieces without foil
0 - 19 1,078 EUR
20 - 49 0,650 EUR
50 - 299 0,500 EUR
300 - 599 0,390 EUR
600 - and more 0,310 EUR
setup costs 27,400 EUR