Firing

Ceny výpalu kalkulujeme individuálne podľa počtu kusov, rozmeru a materiálu.

Výpal je proces kedy sa pomocou sieťotlače nanesie požadovaný motív na špeciálny prenosový papier. Tento motív sa dá po odmočení z tohto papiera stiahnuť. Stiahnutý motív sa priloží na predmet. Po priložení motívu je dôležité odstrániť všetky bublinky a vyhladiť nanesený motív. Predmet s naneseným motívom treba nechať vysušiť. Vysušený predmet potom putuje do pece. V peci prebieha proces vypaľovania, kedy sa farba vpečie do povrchu predmetu – teda do jeho glazúry. Výpal je najviac využívaná na potlač predmetov ako šálky, hrnčeky, taniere a iná drobná keramika. Ukážky potlače výpalom, ktoré sme už realizovali nájdete tu.

Ukážky predmetov

PDF cenník 196.83 kB